An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
130.01.2013Constatarea incetarii de drept,inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judetean al domnului Boboc Catalin si declararea “vacant” a locului detinut
230.01.2013Constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judetean al doamnei Nistor Marioara si declararea “vacant” a locului detinut
330.01.2013Completarea componentei Comisiei de validare aleasa prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 67/2012
430.01.2013Validarea mandatului de consilier judetean al domnului Epureanu Ionel din partea Uniunii Social Liberale
530.01.2013Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2012
630.01.2013Aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul 2013
730.01.2013Numirea unui membru titular, reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
830.01.2013Numirea unui membru titular reprezentant al Consiliului Judetean Braila,in Consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
930.01.2013Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CLUBUL DE FOTBAL BRAILA S.A.
1030.01.2013Modificarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare a suprafetei de 1609.37 ha teren aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila amplasat in perimetrul comunei Vadeni judetul Braila aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 113/25.09.2012
1130.01.2013Aprobarea documentatiei faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Amenajare parcare in incinta imobilului situat in Braila Soseaua Buzaului nr. 3A pe amplasamentul centralei termice dezafectate”
1230.01.2013Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul «Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr. 5 Braila – Centru Militar Zonal – Corp B – sediu administrativ»
1330.01.2013Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventiesi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Modernizare drum judetean DJ 255A Romanu – Scortaru Vechi km 37+000 – km 45+000 »
1430.01.2013Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul« Modernizare drum judetean DJ 212B DJ 212A – Frecatei km 0+000 – km 14+000 »
1530.01.2013Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Modernizare drum judetean DJ 203R DJ 211 – Liscoteanca km 22+500 – km 24+500 »
1630.01.2013Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani,Spitalului Judetean de Urgenta Braila Corp D
1730.01.2013Aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani Spitalului Judetean de Urgenta Braila
1830.01.2013Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. TRANSIRINA COM S.R.L. pe traseele :,-Surdila Greci – Braila (SC Solo Textil SRL),-Tufesti – Braila (SC Solo Textil SRL)
1930.01.2013Atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. pe traseele :,-Braila (SC Solo Textil SRL) – Ulmu,-Braila – Gropeni ,-Braila (SC Solo Textil SRL) - Racovita,-Braila (SC Solo Textil SRL) - Bertestii de Sus
2030.01.2013Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani,catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila
2130.01.2013Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani,catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila
2230.01.2013Acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului Judetean Braila in calitate de reprezentant al Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila
2330.01.2013Modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 40 din 25 februarie 2011 si desemnarea domnului Mija Florin vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate” program derulat de catre Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu
2427.02.2013Validarea mandatului de consilier judetean al domnului Dumitriu Emilian din partea Partidului Poporului-Dan Diaconescu
2527.02.2013Modificarea componentei nominale a Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor publice,protectia mediului inconjurator,agricultura,turism,transport
2627.02.2013Modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
2727.02.2013Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru anul 2013
2827.02.2013Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2013 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
2927.02.2013Modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
3027.02.2013Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului d-nei Maria Puscaciu – manager la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila si a componentei Comisiei de evaluare