An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
128.01.2009Utilizarea fondului de rulment constituit in afara bugetului propriu,la nivelul Consiliului Judetean Braila,in anul 2009
228.01.2009Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,pe anul 2009,pentru depozitul special destinat constructiilor de locuinte realizate in baza O.G. nr. 19/1994
328.01.2009APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT,A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI REVIZUITI SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA,IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI “BIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT ISTRATI – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL IN JUDETUL BRAILA(BR-II-M-B-02120)” PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
428.01.2009Aprobarea rectificarii datelor de identificare ale suprafetei de teren aferente imobilului situat in comuna Gropeni,judetul Braila – statia de tratare si captare – cuprinsa in “Sistemul zonal de alimentare cu apa Gropeni- Ianca- Movila Miresii”,aflata in domeniul public al judetului Braila,ca urmare a masuratorilor cadastrale efectuate si inscrierea rectificarilor in inventarul domeniului public al judetului Braila
528.01.2009Constituirea Comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral,pe anul 2009
628.01.2009Infiintarea Comitetului judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap
728.01.2009APROBAREA PROTOCOLULUI CADRU IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORAREA PLANURILOR URBANISTICE ZONALE
826.02.2009Validarea Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 466/16.12.2008 privind modificarea Listei proiectelor si obiectivelor de investitii finantate din fondul de rulment constituit in afara bugetului propriu,la nivelul Consiliului Judetean Braila in anul 2008
926.02.2009Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2009 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
1026.02.2009Aprobarea transmiterii unei parti din imobilul (constructii + teren) situat in Braila Sos. Ramnicu Sarat nr. 82 proprietate publica a judetului Braila din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Scolii de Arte si Meserii Braila
1126.02.2009Modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 30 din 31 martie 2007 privind aprobarea transmiterii unui teren in suprafata de 4,5 ha,din proprietatea statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul pentru situatii de urgenta “Dunarea” al judetului Braila,in domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila
1226.02.2009Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A. Braila
1326.02.2009Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul etic al Spitalului de obstetrica-ginecologie Braila
1426.02.2009Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul etic al Spitalului judetean de urgenta Braila
1526.02.2009Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul consultativ al Spitalului judetean de urgenta Braila
1606.03.2009Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2009 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala
1706.03.2009Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2009
1806.03.2009Modificarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare a suprafetei de 61.610 m.p. teren,situat in vecinatatea Lacului Blasova,in Insula Mare a Brailei,judetul Braila,aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 192/2008
1931.03.2009Aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2009
2031.03.2009Modificarea listei proiectelor si obiectivelor de investitii finantate din fondul de rulment constituit in afara bugetului propriu la nivelul Consiliului Judetean Braila,in anul 2009
2131.03.2010Stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila,pentru anul 2009
2231.03.2009Stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea acestor cheltuieli,pe anul 2009
2331.03.2009Aprobarea Documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie,a indicatorilor tehnico-economici revizuiti si a contributiei Consiliului Judetean Braila,in vederea finantarii proiectului “Conservarea si promovarea culturii traditionale - O cale pentru dezvoltarea turismului brailean – Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr. 2” prin Programul Operational Regional 2007-2013
2431.03.2009Aprobarea propunerii de trecere a imobilelor "Cazarma 3447","Cazarma 3448" si "Cazarma 3449" situate in comuna Mircea-Voda,judetul Braila,din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
2531.03.2009aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Biblioteca Judeteana "Panait Istrati " Braila,a unor spatii din imobilul in situat municipiul Braila,Calea Calarasilor nr. 52,pe o perioada de un an
2631.03.2009Aprobarea Planului Judetean pentru Gestionarea Deseurilor – judetul Braila
2731.03.2009Aprobarea cooperarii si continutul Acordului de Parteneriat intre Global Services Group SRL si Consiliul Judetean Braila
2831.03.2009Aprobarea aderarii comunei Gropeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila
2931.03.2009Constituirea Comisiei tehnice pentru analizarea si avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii din cadrul Consiliului Judetean Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestei comisii
3031.03.2009Aprobarea actualizarii componentei Comisiei speciale pentru intocmirea ,inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila